Over Xantext

Xantext is het freelance educatiebureau van Sandra Overweg.

Na de studies Nederlandse taal- en letterkunde, Pedagogische Wetenschappen en de Pabo, werkte ik vier jaar als educator in het prachtige Nederlands Openluchtmuseum. Sinds 2001 werk ik als freelancer voor musea.
Ik ontwikkel concepten voor educatieve programma’s en tentoonstellingen. Daarna zorg ik vaak ook voor de uitvoering als projectleider of coördinator. Het beste project heeft een duidelijk inhoudelijk doel en is in de uitwerking praktisch, haalbaar, goed verzorgd en een feestje voor de gebruikers. Mijn expertise ligt in inhoudelijk en praktisch denken, helder schrijven, geschiedenis van het dagelijks leven en het jonge kind. Behalve het einddoel is ook de reis ernaartoe belangrijk: ik werk met plezier samen met collega’s, vrijwilligers en opdrachtgevers.
Wil je meer informatie over mijn werk? Bel of mail gerust!’

Kom in contact